חוף ובריכות | IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

שטח חיצוני

בריכת סאילנס
גודל 381 מ"ר / עומק 90-125 ס"מ

בריכת סאילנס לילדים
גודל 11 מ"ר / עומק 36 ס"מ

בריכות של וילות סאן & סטאר
גודל 3.180 מ"ר / עומק 140 ס"מ

בריכת אנימציה
גודל 1.680 מ"ר / עומק 120-170 ס"מ

בריכת ילדים 1

Size גודל 35 מ"ר / עומק 40 ס"מ

אקווה טאוור

Size גודל 270 מ"ר / עומק 40 ס"מ

בריכת מיני קלאב בייבי

Size גודל 20 מ"ר / עומק 35 ס"מ

 

שטח פנימי

בריכה מקורה

גודל 252 מ"ר / עומק 150 ס"מ

בריכת ילדים מקורה

גודל 8 מ"ר / עומק 40 ס"מ

 

החוף

אורך 300 מ' / רוחב 43 מ'

IC HOTELS RESIDENCE

ראה
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה
IC HOTELS GREEN PALACE

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS AIRPORT

ראה
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

ראה להזמין עכשיו