אנשי קשר | IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

אנשי קשר | IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC Hotels Santai Family Resort

 

Address: 3 Kum Tepesi Mevkii 07500 Belek Serik Antalya /Turkey

Phone : +90 242 725 4102

Fax:  +90 242 725 4268

E-mail: 
For all your request santaiguestrelation@ichotels.com.tr

For Groups, Sales and Reservations sales@ichotels.com.tr

IC HOTELS RESIDENCE

ראה
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה
IC HOTELS GREEN PALACE

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS AIRPORT

ראה
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

ראה להזמין עכשיו